Vui lòng chọn Tỉnh/Thành phố Khoảng giá: từ VN? đến VN?
Error
  • XML Parsing Error at 1:92. Error 9: Invalid character
PHU PHONG REAL ESTATE

Cng Ty TNHH TM-DV B?T ??NG S?N PH PHONG

Kinh doanh: b?t ??ng s?n, d?ch v? nh ??t, d?ch v? php l.
Cho thu: m?t b?ng, nh ?, nh x??ng, v?n phng.
Xy d?ng: Nh?, nh x??ng, d?ch v? v?n t?i hng ha ???ngb?,???ng th?y.

??a ch? : 18A Nguy?n V?n Ti?t, Kp Bnh Ha, Th? Tr?n Li Thiu, Huy?n Thu?n An , T?nh Bnh D??ng.
?T: (06503) 760 934 -- (06503) 723 222 Fax: 06503 762 777
Email : phuphong@ppr.vn

B?t ??ng S?n PH PHONG vinh d? l m?t trong 10 ??n v? ?n nh?n b?ng khen c?a B? tr??ng B? Xy D?ng v ? c thnh tch xu?t s?c trong cng tc, gp ph?n vo s? pht tri?n c?a ngnh Xy d?ng (ngy 14/07/2011 theo Quy?t ??nh 704/Q?-BXD)

 

Ph PhongHotline 1: 093547 9999
Hotline 2: 09347 66668


L?i nh?n

Nh?m t?o ?i?u ki?n cho qu khch. Chng ti chnh th?c ko di th?i gian giao d?ch, c? th? nh? sau:
Sng: T? 6h45 ??n 12h
Chi?u
: 13h30 ??n 17h
T?i
: 17h30 ??n 21h
Lm vi?c hng tu?n t? th? hai ??n ch? nh?t

B?S PH PHONG

l thnh vin chnh th?c
c?a H?i ??ng Cc Chuyn Gia B?t ??ng S?n Hoa K? (CRS)

Tm chnh xc c?m t?

Tm t??ng ??i